Onderzoek

Onderzoek in opdracht van organisaties

Onderzoek geeft inzicht in nieuwe ontwikkelingen, kwaliteit, processen, etc. Op basis van onderzoek kan beleid onderbouwd worden, kunnen er gerichte keuzes gemaakt worden en kunnen processen geoptimaliseerd worden.

Loopt u als organisatie tegen vragen aan die betrekking hebben op bewegen, culturele diversiteit, wonen en/ of kwaliteit van leven? Bent u actief binnen het sociale domein? Dan bent u bij Ouku Consultancy aan het juiste adres.

De onderzoeksmethode die gebruikt zal worden is afhankelijk van verschillende aspecten zoals: uw organisatie, instelling of bedrijf, de soort vraag, de gewenste manier om data te verzamelen, de doelgroep, etc.

Het is ook mogelijk om verschillende onderzoeksmethoden met elkaar te combineren. De resultaten zullen uiteindelijk helder en overzichtelijk gepresenteerd worden.

Ouku Consultancy voert ook zelf (wetenschappelijke) onderzoeken uit. Dit om meer kennis te vergaren over de thema’s bewegen, culturele diversiteit, wonen en kwaliteit van leven. Deze kennis kan Ouku Consultancy ook weer gebruiken om de dienstverlening te optimaliseren.