Waarom een gerontoloog het gezicht is achter Ouku Consultancy.

Ik ben Chantal Saes. Sinds ik begonnen ben met de HBO opleiding Bachelor Toegepaste Gerontologie gingen de dromen van het starten van een eigen bedrijf steeds meer richting de realiteit. Vanaf dat moment heb ik voor mezelf de keuze gemaakt om na mijn studie te beginnen als ZZP’er.

Tijdens mijn MBO opleiding ben ik begonnen met poetsen bij de Thuiszorg. Hierdoor kwam ik bij senioren thuis. Ik merkte al vrij snel dat ik bij deze mensen niet alleen kwam om hun huis te poetsen, maar het sociale contact dat is waar deze mensen veel waarde aan hechtten. Ik nam altijd de tijd voor de mensen. We dronken samen thee en ondertussen luisterde ik vooral de verhalen die dan verteld werden. Dit heeft er toentertijd voor gezorgd dat ik na mijn MBO opleiding een HBO opleiding ging doen die zich richtte op de ouder wordende mens.

Tijdens deze studie heb ik de kans gekregen om in diverse verpleeghuizen stage te lopen en ik vond een baantje in een verpleeghuis. Ik heb veel contact gehad met bewoners. Ik zorgde dat mensen te eten kregen, hielp ze als ze me nodig hadden, heb naar hun verhalen geluisterd, activiteiten met hen gedaan, etc. Dit heeft allemaal veel indruk op mij gemaakt. Ik zag veel goede dingen,maar ik zag ook de minder goede dingen. Zo is eenzaamheid een begrip dat veel terug kwam, zag ik dat de mensen soms gewoon een nummertje zijn, er niet altijd tijd is om naar mensen te luisteren of hen te helpen, e.d. En ik bleef me verbazen dat veel dingen niet goed geregeld zijn en over de manier dat wij in Nederland omgaan met ouder wordende mensen. Al deze ervaringen hebben ervoor gezorgd dat ik er na mijn studie voor wilde gaan zorgen dat mensen een betere leefkwaliteit mogen ervaren en dat ze weer kunnen leven met een glimlach!

Daarom ben ik gestart met Ouku Consultancy en ik hoop dat ik op deze manier een positieve bijdrage kan leveren binnen het sociale domein en dan specifiek voor de ouder wordende mens.

Chantal Saes