Wat kan Ouku Consultancy voor u betekenen?

Ouku Consultancy bedenkt en ontwikkelt steeds weer nieuwe projecten die een bijdrage leveren aan het gelukkig en gezond oud kunnen worden. Hierbij wordt gefocust op de thema’s bewegen, wonen, betekenisvol leven en gelukkig zijn.

Speerpunten binnen de zojuist genoemde thema’s zijn:

  • Nieuwe vormen van bewegen
  • Comfortabel en levensloopbestendig wonen
  • Een sociale en veilige leefomgeving
  • Een sociale en betekenisvolle tijdsinvulling
  • Eenzaamheid

Zodra er nieuwe projecten bekend zijn worden deze op deze pagina gepubliceerd.

Leeftijdsvriendelijke gemeente