Samen wonen nieuwe stijl

U kunt zo lang mogelijk blijven wonen in de woning waar u nu woont. En als dat dan op een gegeven moment echt niet meer gaat, komt u misschien in aanmerking voor een verpleeghuis. Maar tussen wonen in de eigen woning en een verpleeghuis zijn nog zoveel meer mogelijkheden!

Wellicht stelt u zich zelf onderstaande vragen ook wel eens. Of u hebt het met anderen over ouder worden en de woning, hoe dat allemaal zal gaan. Mogelijk bent u al met een groepje samen aan het kijken wat de mogelijkheden zijn van gemeenschappelijk wonen. Maar wat komt er allemaal bij kijken? Waar moet u op letten? Wat zijn de valkuilen? Het realiseren van woondromen kan een lang proces zijn, maar het is mooi als het uiteindelijk wel lukt!

 

Hoe zal ik wonen als ik ouder word?

Wie heb ik straks om mij heen?

Wordt mijn huis te groot, te duur?

 

Ouku Consultancy begeleid en ondersteunt groepen mensen die graag op een andere manier willen gaan samen wonen. Het gaat dan vooral om mensen die voorzieningen willen treffen voor de ‘oude dag’.

Iedereen wil graag op een prettige manier wonen, zeker ook wanneer je ouder wordt. Helaas sluit het huidige woonaanbod niet altijd aan op wensen en behoeften. Zelf doen; het sluit aan bij het idee van de participatiesamenleving, waarin iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving. Ouku Consultancy stimuleert, begeleidt en ondersteunt mensen in het proces om te komen tot een zelf en op maat gemaakt woonconcept. Waarbij het vervolgens de bedoeling is deze ook echt te realiseren.

Dit is een andere manier van werken. Waar voorheen eerst gebouwd werd om vervolgens bewoners te gaan zoeken worden er nu eerst bewoners gezocht. Die krijgen de kans om hun wensen en ideeën te delen, uit te werken, te plannen om ze vervolgens te gaan realiseren. Maar het kan ook zijn dat iemand een beschikbare locatie of gebouw heeft en dat vanuit hier gekeken wordt hoe gemeenschappelijk wonen gecreëerd kan worden.

Het begeleidingstraject

Een begeleidingtraject vanuit Ouku Consultancy kan uit verschillende fasen bestaan, te weten:

Fase 1: Verkennen van de wensen middels een introductieprogramma. Mocht er nog geen groep geformeerd zijn dan kunnen eventuele wervingsactiviteiten ook tot deze fase behoren.

Fase 2: Planvorming waarbij de ideeën verder uitgewerkt worden en er samenwerkingspartners gezocht worden.

Fase 3: Uitvoering van de plannen, de realisatie.

Fase 4: Het moment van verhuizen.

Fase 5: Gemeenschappelijk wonen

 

Het standaard pakket bestaat uit fase 1 tot en met 3, maar vaak komt er meer bij kijken willen mensen op een prettige manier samen gaan leven in een gemeenschappelijke woonvorm. Iemand moet de processen begeleiden en bewaken. Ouku Consultancy biedt daarom ook wooncoaches die in beeld zijn in fase 4 en 5. De wooncoach begeleidt het proces van samen wonen en stimuleert bewoners. De zelfredzaamheid en eigen regie van bewoners wordt versterkt waardoor het samen leven naar een hoger niveau getild kan worden.

Hofjes Wonen

Dit is een voorbeeld van een wooninitiatief dat is ontstaan vanuit de mensen zelf. Zij wilden op een andere manier wonen, maar hadden begeleiding en ondersteuning nodig bij het uitwerken, het plannen en het realiseren van de wensen. Ouku Consultancy begeleidt deze groep mensen. Bij het begeleiden en ondersteunen van de groep hoort ook het leggen van contact met partners in het veld, zoals gemeenten, woningbouwverenigingen, architecten, provincie, maatschappelijke organisaties, etc. Inmiddels zijn de ideeën gedeeld en worden de eerste plannen uitgewerkt.

 

Wilt u meer informatie of bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor u? Neem dan nu nog contact op voor een vrijblijvend gesprek!