Positieve Gezondheid

3D hofje

Bij gezondheid draait het tegenwoordig niet meer om welke ziekte iemand heeft. Het draait steeds meer om de mensen zelf, om hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. Ook wel Positieve Gezondheid genoemd.

De zes dimensies

Positieve Gezondheid is de uitwerking in zes hoofddimensies van de bredere kijk op gezondheid. Positieve Gezondheid sluit goed aan bij de tendens in onze samenleving. Je kunt wel een lichamelijke beperking hebben, maar veelal staat deze kwaal voor de persoon zelf niet centraal. Die vind juist mee doen erg belangrijk, terwijl medici zich meestal concentreren op het ziektebeeld. Met Positieve Gezondheid hoopt men hier verandering in te krijgen en hoopt men dat er meer aandacht komt voor het totaal plaatje.

Zorg in relatie tot wonen en woonomgeving

Bij Positieve Gezondheid gaat het dus om zes hoofddimensies met daarbinnen verschillende aspecten. Hieronder wordt per hoofddimensie kort uitgelegd wat het betekent in het kader van Positieve Gezondheid, maar zal ook de link naar wonen en woonomgeving gelegd worden.

Positieve Gezondheid gaat lang niet meer alleen om zorg. Maar wat hebben architectuur en Positieve Gezondheid met elkaar te maken? Meer dan je vooraf zou denken. Architect Steensma heeft in 2018 onderzoek gedaan naar wat Positieve Gezondheid kan betekenen als het gaat om wonen en woonomgeving.

lichamelijke functies

Bij lichamelijke functies draai het om medische gegevens, fysiek functioneren, klachten, e.d.  Bij wonen en woonomgeving draait deze dimensie om ruimte voor sport en beweging en de toegankelijkheid van voorzieningen voor zorg en ondersteuning.

mentaal welbevinden

Mentaal welbevinden gaat om het cognitief functioneren van iemand, de veerkracht die iemand toont en de emotionele toestand waarin iemand zich bevindt. Als er gekeken wordt naar wonen en woonomgeving dan gaat mentaal welbevinden over de verscheidenheid in woningtypologie, hoe om gegaan wordt met leegstand in relatie tot de leefbaarheid en variatie in leeftijd van bewoners in straten/ wijken.

zingeving

Een toekomstperspectief ervaren, doelen nastreven, acceptatie. Allemaal begrippen die horen bij zingeving. Zingeving op het gebied van wonen en woonomgeving draait om ruimte voor educatie en cultuur om jezelf te ontwikkelen. Maar ook natuur, kunst, theater, e.d. kunnen zorgen voor inspiratie en zelfontwikkeling.

kwaliteit van leven

Bij kwaliteit van leven gaat het erom dat iemand zich prettig voelt, kan genieten. Voor wonen en woonomgeving betekent dit toegang tot betaalbaar gezond voedsel in de buurt, cultuurhistorische elementen, groen, water, landschap en natuur. Mensen voelen zich nu eenmaal gezonder in een groene leefomgeving.

meedoen

Bijna iedereen wil graag van betekenis zijn en mee kunnen doen in de maatschappij. Men wil andere mensen ontmoeten, betekenisvol (vrijwilligers)werk verrichten en geaccepteerd worden. Ook in een straat of in een wijk wil men elkaar kunnen ontmoeten en wil men graag activiteiten ontplooien. Dit zorgt voor de stimulatie van sociale contacten.

dagelijks functioneren

Hoe functioneert iemand? Lukt het om zelfstandig te zorgen voor jezelf? Onafhankelijk zijn is belangrijk en men wil ook graag zolang als mogelijk is onafhankelijk kunnen zijn. Hiervoor is het ook nodig dat hierover wordt nagedacht in relatie tot wonen en woonomgeving. Hoe is de afstand tot basisvoorzieningen? Zijn er voert- en fietspaden? Hoe staat het met de bereikbaarheid van openbaar vervoer?

In Nederland is altijd veelal gebouwd vanuit de ‘stenen’. Er waren woningen nodig, dus werden deze gebouwd. Ik hoop dat er in de toekomst een betere afstemming komt tussen woning, woonomgeving en bewoner door vraagstukken te bekijken vanuit verschillende perspectieven. Wellicht bieden de dimensies van Positieve Gezondheid mogelijkheden!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *