Privacy beleid

Ouku Consultancy is zich ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de AVG stelt.

Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, hoe we op de website omgaan met de verzamelde persoonsgegevens en hoe we hiermee uw gebruikservaring kunnen verbeteren. Ouku Consultancy verzameld of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Ouku Consultancy. U dient zich ervan bewust te zijn dat Ouku Consultancy niet verantwoordelijk is voor het privacy- en cookiebeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres en leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Ouku Consultancy persoonsgegevens?
Ouku Consultancy verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Mensen die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief;
  • Mensen die interesse tonen in Ouku Consultancy door het invullen van het contactformulier of op een andere manier Ouku Consultancy benaderen;
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een samenwerkingsrelatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad;

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Ouku Consultancy verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn voor het versturen van de nieuwsbrief via Mailchimp en u via het aanmeldformulier op de website invuld. De persoonsgegevens die voortkomen uit een ingevuld contactformulier komen terecht in het mailprogramma dat Ouku Consultancy gebruikt. Op het moment dat het nodig is voor correspondentie of een opdracht worden de gegevens opgeslagen in een versleuteld Exel bestand op de computer van Ouku Consultancy. Persoonsgegevens van bedrijven, organisaties of individuele personen waarmee Ouku Consultancy verbonden is door een samenwerkingsrelatie worden opgeslagen op de computer van Ouku Consultancy.

Waarvoor verwerkt Ouku Consultancy persoonsgegevens?
Als u op de hoogte gehouden wilt worden over Ouku Consultancy middels de nieuwsbrief, uw meer informatie wilt ontvangen over bepaalde producten en/of diensten van Ouku Consultancy en ons telefonisch, het contactformulier of per mail benaderd of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze van dienst zijn.

Ouku Consultancy gebruikt uw naam en mailadres bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over Ouku Consultancy gerelateerde zaken, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Deze gegevens blijven bewaard tot een opdracht of correspondentie ten einde is.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuwe activiteit. Wilt u niet benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kunt u dit aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘uitschrijven voor deze nieuwsbrief’ te klikken. Op dat moment worden deze gegevens verwijderd.

Ook beeldmateriaal van personen kan gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Maar voordat Ouku Consultancy deze gebruikt zal er eerst vooraf schriftelijke goedkeuring aan u gevraagd worden.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom statistische analyses, enzovoorts.

Hoe gaat Ouku Consultancy met mijn persoonsgegevens om?
Het bewaren van uw persoonsgegevens duurt zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan of het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Er worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk toestemming te hebben gevraagd aan u. De bewaartermijn van persoonsgegevens is afhankelijk van de aard van de gegevens. Voor facturen geldt dat ze tot 7 jaar na dato bewaard blijven.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Binnen Ouku Consultancy kunnen uw persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Ouku Consultancy maakt verder gebruik van het mailprogramma Mailchimp en Google Analytics voor website analyses.

Welke invloed heb ik op mijn persoonsgegevens?
U mag op elk gewenst moment inzage vragen in de persoonsgegevens die Ouku Consultancy over u beschikt. U kunt ook altijd bij Ouku Consultancy schriftelijk laten weten als persoonsgegevens veranderd of verwijderd dienen te worden. Alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor bijvoorbeeld facturering voor de boekhouding van Ouku Consultancy kunnen niet zomaar verwijderd worden.

OPT-OUT
Om het gebruik van de website van Ouku Consultancy zo makkelijk mogelijk te maken, kan Ouku Consultancy u (automatische) serviceberichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van uw inschrijving voor de nieuwsbrief of het invullen van het contactformulier. Het is niet mogelijk om u voor deze serviceberichten uit te schrijven. Ouku Consultancy beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring.

Facebook,  Twitter en Linked-in
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook , van Twitter  en van Linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Nieuwsbrief
Ouku Consultancy biedt een nieuwsbrief aan waarmee geïnteresseerden geïnformeerd kunnen worden over nieuws op het gebied onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt bij gehouden bij het programma Mailchimp.

Wat gebeurd er bij een datalek?
Er is sprake van een datalek wanneer persoonsgegevens verloren raken of onrechtmatige verwerking redelijkerwijs niet kan worden uitgesloten. Een datalek kan ontstaan door technisch falen, maar ook door menselijke fouten, diefstal en een verhoogde kwetsbaarheid van software. Ouku Consultancy draagt zorg voor een beveiligde verbinding met de website van Ouku Consultancy (SSL-certificaat), beveiliging tegen spam en virussen. Ook is de computer waarop de bestanden van Ouku Consultancy staan beveiligd met een wachtwoord.

Mocht het onverhoopt toch gebeuren dat er een ernstig datalek plaatsvindt dan wordt dit gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Personen van wie de persoonsgegevens gelekt zijn worden alleen geïnformeerd als het datalek ongunstige gevolgen zal hebben voor diens persoonlijke levenssfeer.

Cookies

Om Ouku Consultancy aan te bieden, maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan u niet direct het effect ziet (zoals Google Analytics), zijn zeer belangrijk. Algemene bezoekgegevens zoals het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Zonder anonieme input van bezoekers heeft Ouku Consultancy geen beeld van het gebruik van de website en hoe we hem kunnen verbeteren. Ouku Consultancy probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kunt u cookies eenvoudig uitzetten via uw browser. Hoe u dit moet doen, kunt u vinden op de website van de consumentenbond. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Aanpassen privacy statement

Ouku Consultancy behoudt zich het recht voor deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.