Op vakantie gaan

Overwinteren in de zon

Gaat u ook elk jaar overwinteren in de Spaanse zon of woont u permanent in Spanje?

U bent niet de enige. Steeds meer Nederlandse 65-plussers gaan voor korte of langere vakanties naar Zuid-Spanje en dan specifiek naar de Costa Blanca (Alicante en Benidorm). Er zijn al diverse organisaties actief die zich richten op de Nederlandse 65-plusser, maar veelal op het gebied van zorg. Zo zijn er Nederlandse huisartsen, medisch specialisten en thuiszorgorganisaties actief in dit gebied. Hier en daar ontstaan ook clubjes van Nederlanders die zich samenpakken, omdat ze behoefte hebben aan sociale contacten en een zinvolle dagbesteding. In november 2017 ben ik voor de eerste keer afgereisd naar Benidorm om te praten met 65-plussers en (zorg)professionals over welke wensen en behoeften er leven op het gebied van wonen, welzijn, zorg en dagbesteding. Ik merkte dat er al veel is, maar dat er ook nog kansen liggen. Momenteel ben ik me verder aan het oriënteren op de markt. Wat speelt er aan de Costa Blanca en wat zou Ouku Consultancy hier eventueel kunnen betekenen voor de Nederlandse 65-plusser.

Zodra er meer bekend is over het vervolg zal dit gepubliceerd worden op deze website, maar u kunt ook altijd contact opnemen met Ouku Consultancy.