Samen wonen nieuwe stijl

Ouku Consultancy begeleid en ondersteunt groepen mensen die graag op een andere manier willen gaan samen wonen. Het kan gaat om mensen die voorzieningen willen treffen voor de ‘oude dag’ of ouders van kinderen met een beperking die graag een alternatieve woonvorm willen creëren.

Iedereen wil graag op een prettige manier wonen. Helaas sluit het huidige woonaanbod niet altijd aan op wensen en behoeften. Zelf doen; het sluit aan bij het idee van de participatiesamenleving, waarin iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen leven en omgeving. Ouku Consultancy stimuleert, begeleidt en ondersteunt mensen in het proces om te komen tot een zelf en op maat gemaakt woonconcept. Waarbij het vervolgens de bedoeling is deze ook echt te realiseren.

Dit is een andere manier van werken. Waar voorheen eerst gebouwd werd om vervolgens bewoners te gaan zoeken worden er nu eerst bewoners gezocht. Die krijgen de kans om hun wensen en ideeën te delen, uit te werken, te plannen om ze vervolgens te gaan realiseren. Maar het kan ook zijn dat iemand een beschikbare locatie of gebouw heeft en dat vanuit hier gekeken wordt hoe gemeenschappelijk wonen gecreëerd kan worden.

Het begeleidingstraject

Een begeleidingtraject vanuit Ouku Consultancy kan uit verschillende fasen bestaan, te weten:

Fase 1: Verkennen van de wensen middels een introductieprogramma. Mocht er nog geen groep geformeerd zijn dan kunnen eventuele wervingsactiviteiten ook tot deze fase behoren.

Fase 2: Planvorming waarbij de ideeën verder uitgewerkt worden en er samenwerkingspartners gezocht worden.

Fase 3: Uitvoering van de plannen, de realisatie.

Fase 4: Het moment van verhuizen.

Fase 5: Gemeenschappelijk wonen

 

Het standaard pakket bestaat uit fase 1 tot en met 3, maar vaak komt er meer bij kijken willen mensen op een prettige manier samen gaan leven in een gemeenschappelijke woonvorm. Iemand moet de processen begeleiden en bewaken. Ouku Consultancy biedt daarom ook wooncoaches die in beeld zijn in fase 4 en 5. De wooncoach begeleidt het proces van samen wonen en stimuleert bewoners. De zelfredzaamheid en eigen regie van bewoners wordt versterkt waardoor het samen leven naar een hoger niveau getild kan worden.

 

Wilt u meer informatie of bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor u? Neem dan nu nog contact op voor een vrijblijvend gesprek!