Hofjes Wonen

Limburg vergrijst, eenzaamheid en sociaal isolement nemen toe en vanuit de overheid wordt verwacht dat iedereen mee blijft doen en verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven. Wonen is een belangrijk onderdeel van het leven en verdiend daarom ook zeker de aandacht. In de jaren 70 werden vooral rijtjeswoningen gebouwd met ieder zijn eigen tuin met een schutting er omheen. Zo werden o.a. wijken gecreëerd met een ieder-voor-zich-mentaliteit, waarbij het minder ging om noaberschap en sociale contacten.

In de huidige tijd hebben juist wel weer behoefte aan noaberschap en sociale contacten. Als het gaat om woningbouw dan gaat het lang niet meer alleen om de stenen. Het gaat steeds meer om de gebruiker. In het Hofje ligt de nadruk veel meer op elkaar helpen, verbindingen maken met elkaar en de wijk en meedoen. De focus ligt dus niet alleen op de wooncomponent. Bewoners moeten een thuisgevoel ervaren in het Hofje. Dit heeft te maken met de fysieke omgeving, de sociale omgeving en de mentale omgeving.

Hoe een Hofje verder specifiek wordt ingevuld is afhankelijk van de doelgroep en de locatie. Het unieke aan dit concept is dat het niet van bovenaf wordt geregisseerd, maar door de (toekomstige) bewoners zelf. Ouku Consultancy stimuleert, begeleidt en ondersteunt mensen in het proces om te komen tot een zelf en op maat gemaakt woonconcept.

3D hofje

Gemeente Weert

In de gemeente Weert wordt momenteel hard gewerkt aan de uitwerking van een eerste Hofje vanuit ons gedachtegoed. Dit gedachtegoed komt voort uit een behoefte onderzoek dat in de periode 2014 / 2015 heeft plaatsgevonden in de provincie Limburg vanuit de maatschappelijke organisaties PAZ, PPD en SMKK. Deelnemers gaven aan graag op een andere manier te willen wonen. In de jaren 70 werden vooral rijtjeswoningen gebouwd met ieder zijn eigen tuin en een schutting er omheen. Tegenwoordig wil men weer in contact komen met buren en wordt noaberschap weer belangrijk. Ouku Consultancy heeft destijds in de persoon van Chantal Saes het onderzoek uitgevoerd en nu begeleidt zij de groep mensen in deze pilot. Bij het begeleiden en ondersteunen van de groep hoort ook het leggen van contact met partners in het veld, zoals gemeenten, woningbouwcorporaties, architecten, provincie, maatschappelijke organisaties, etc.

In 2016 zijn de eerste gesprekken gevoerd met woningbouwcorporatie Wonen Limburg.  Zij waren vrijwel meteen enthousiast. Zij stimuleren graag projecten waarbij (toekomstige) bewoners samen bepalen hoe ze hun woonomgeving in willen vullen. Vanuit de gesprekken met Wonen Limburg zijn we op zoek gegaan naar een gemeente die zou willen participeren in het project. We kwamen al vrij snel, via Wonen Limburg, uit bij de gemeente Weert. Ook zij zagen de potentie van het project en mei 2018 heeft dit geresulteerd in een intentieovereenkomst tussen PAZ, PPD, SMKK, Wonen Limburg en de gemeente Weert.

Vanaf het moment van tekenen is in de gemeente Weert de werving voor deelnemers aan de klankbordgroep van start gegaan. In het gehele voortraject waren enkele inwoners van de gemeente Weert betrokken geweest, maar we wilde graag deze groep uitbreiden met sleutelfiguren uit de diverse gemeenschappen. Omdat de pilot in de gemeente Weert bedoeld is voor iedereen van 50 jaar of ouder. Het is een multicultureel plan. In de zomermaanden van 2018 is de klankbordgroep officieel van start gegaan en is er middels diverse (creatieve) sessies gewerkt aan de uitwerking van de specifieke plannen voor de gemeente Weert. Wonen Limburg en de gemeente Weert zijn actief betrokken bij de pilot en ondersteunen deze met hun kennis en ervaring.

De klankbordgroep komt nog iedere twee à drie weken bij elkaar om de stand van zaken te bespreken en waar mogelijk activiteiten op te zetten, zoals bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten. Op dit moment wordt er met alle betrokken partijen gesproken over mogelijke locaties. We hopen rond de zomer van 2019 hier meer over bekend te kunnen maken.

Bent u geïnteresseerd in het specifieke project in de gemeente Weert? Op donderdag 13 juni aanstaande organiseren we een informatiebijeenkomst. Deze zal plaatsvinden bij Keenterhart, St. Jozefskerkplein 3 te Weert. De bijeenkomst start om 14 uur en de verwachte eindtijd is 16 uur. De officiële uitnodiging volgt snel!

 

Wilt u meer informatie over Hofjes Wonen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor u? Neem dan nu nog contact op voor een vrijblijvend gesprek!