Hofjes Wonen

Limburg vergrijst, eenzaamheid en sociaal isolement nemen toe en vanuit de overheid wordt verwacht dat iedereen mee blijft doen en verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leven. Wonen is een belangrijk onderdeel van het leven en verdiend daarom ook zeker de aandacht. In de jaren 70 werden vooral rijtjeswoningen gebouwd met ieder zijn eigen tuin met een schutting er omheen. Zo werden o.a. wijken gecreëerd met een ieder-voor-zich-mentaliteit, waarbij het minder ging om noaberschap en sociale contacten.

In de huidige tijd hebben juist wel weer behoefte aan noaberschap en sociale contacten. Als het gaat om woningbouw dan gaat het lang niet meer alleen om de stenen. Het gaat steeds meer om de gebruiker. In het Hofje ligt de nadruk veel meer op elkaar helpen, verbindingen maken met elkaar en de wijk en meedoen. De focus ligt dus niet alleen op de wooncomponent. Bewoners moeten een thuisgevoel ervaren in het Hofje. Dit heeft te maken met de fysieke omgeving, de sociale omgeving en de mentale omgeving.

Hoe een Hofje verder specifiek wordt ingevuld is afhankelijk van de doelgroep en de locatie. Het unieke aan dit concept is dat het niet van bovenaf wordt geregisseerd, maar door de (toekomstige) bewoners zelf. Ouku Consultancy stimuleert, begeleidt en ondersteunt mensen in het proces om te komen tot een zelf en op maat gemaakt woonconcept.

3D hofje

Gemeente Weert

In de gemeente Weert wordt momenteel hard gewerkt aan de uitwerking van een eerste Hofje vanuit ons gedachtegoed. Dit gedachtegoed komt voort uit een behoefte onderzoek dat in de periode 2014 / 2015 heeft plaatsgevonden in de provincie Limburg vanuit de maatschappelijke organisaties PAZ, PPD en SMKK. Deelnemers gaven aan graag op een andere manier te willen wonen. In de jaren 70 werden vooral rijtjeswoningen gebouwd met ieder zijn eigen tuin en een schutting er omheen. Tegenwoordig wil men weer in contact komen met buren en wordt noaberschap weer belangrijk. Ouku Consultancy heeft destijds in de persoon van Chantal Saes het onderzoek uitgevoerd en nu begeleidt zij de groep mensen in deze pilot. Bij het begeleiden en ondersteunen van de groep hoort ook het leggen van contact met partners in het veld, zoals gemeenten, woningbouwcorporaties, architecten, provincie, maatschappelijke organisaties, etc.

In 2016 zijn de eerste gesprekken gevoerd met woningbouwcorporatie Wonen Limburg.  Zij waren vrijwel meteen enthousiast. Zij stimuleren graag projecten waarbij (toekomstige) bewoners samen bepalen hoe ze hun woonomgeving in willen vullen. Vanuit de gesprekken met Wonen Limburg zijn we op zoek gegaan naar een gemeente die zou willen participeren in het project. We kwamen al vrij snel, via Wonen Limburg, uit bij de gemeente Weert. Ook zij zagen de potentie van het project en mei 2018 heeft dit geresulteerd in een intentieovereenkomst tussen PAZ, PPD, SMKK, Wonen Limburg en de gemeente Weert.

Vanaf het moment van tekenen is in de gemeente Weert de werving voor deelnemers aan de klankbordgroep van start gegaan. In het gehele voortraject waren enkele inwoners van de gemeente Weert betrokken geweest, maar we wilde graag deze groep uitbreiden met sleutelfiguren uit de diverse gemeenschappen. Omdat de pilot in de gemeente Weert bedoeld is voor iedereen van 50 jaar of ouder. Het is een multicultureel plan. In de zomermaanden van 2018 is de klankbordgroep officieel van start gegaan en is er middels diverse (creatieve) sessies gewerkt aan de uitwerking van de specifieke plannen voor de gemeente Weert. Wonen Limburg en de gemeente Weert zijn actief betrokken bij de pilot en ondersteunen deze met hun kennis en ervaring.

Op 13 juni jl. heeft de eerste grote informatiebijeenkomst plaatsgevonden over het project Hofjes Wonen in Weert. In totaal zijn er ruim 40 mensen naar Keenterhart gekomen. De aanwezigen zijn geïnformeerd over het concept, de oorsprong van het project en de huidige stand van zaken. Mensen die geïnteresseerd zijn hebben hun contactgegevens achter gelaten. Maar er waren ook nog mensen die er nog even over wilde nadenken. Dat kan. Half augustus/ begin september willen we starten met individuele gesprekken met de mensen die zich tot dan toe kandidaat stellen. We willen met iedereen in gesprek gaan over het project, wat men er van verwacht, wat men zou kunnen betekenen of nodig heeft e.d. Dit doen we omdat we mensen zoeken die passen binnen het concept. Die graag op een andere manier samen willen wonen met andere mensen, die ervoor open staan om noaberschap te verlenen en die het leuk vinden om samen met de andere bewoners van het Hofje ervoor te zorgen dat het project een succes wordt.

De locatie
Het Hofje zal gerealiseerd worden in Beekpoort-Noord. Dit is het open grasveld tegenover de Poort van Limburg. Overzijde Stadsbrug in Weert. De reacties waren goed. Het is een mooie locatie dichtbij het centrum! Het Hofje maakt deel uit van een groter bouwplan. De gemeente is momenteel bezig met een stedenbouwkundig plan voor dit perceel. Eind 2019/ begin 2020 verwacht men dat dit plan gereed is. Vanaf dan kan Wonen Limburg een bouwvergunning aan gaan vragen en kan er mogelijk al in de 2e helft van 2020 gebouwd gaan worden!

 

Wilt u meer informatie over Hofjes Wonen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor u? Neem dan nu nog contact op voor een vrijblijvend gesprek!